Mediawijsheid module - (a)sociale media
Categorie Digitale Geletterdheid 4-12 jaar
Groep Groep 8
Prijzen
  • Reservering # lesuren (60 min)
Terug

Mediawijsheid module - (a)sociale media

Verzorgd door Joris van de Meulenhof of Jan-Paul Röst

Het doel van deze les is om kinderen kritisch na te laten denken over wat wel of niet cyberpesten is. Om dit te bereiken gaan we samen met de kinderen in gesprek met behulp verschillende casussen. Het doel van deze les sluit aan op het aanbodsdoel "Media, identiteit & participatie", zoals gedefinieerd door het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO).

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Wat is er leuk aan social media?
  • Waarom pesten kinderen?
  • Wat is cyberpesten?
  • Wat kunnen de gevolgen van cyberpesten zijn?
  • Wat kun je zelf of als klas doen als je denkt dat er gepest wordt?

We bieden als lees- mediaconsulent de les aan voor de groepen 7 en 8 en de les duurt een uur. Vermeld graag bij de opmerkingen of je de module los aanvraagt of samen met andere mediawijsheid-modules. Wij zullen vervolgens contact opnemen om de planning af te stemmen.

Dag Datum Tijd
- in overleg
6 sep. 2021 - 22 jul. 2022
in overleg Op eigen locatie schooljaar 2021-2022 ( tussen 5-12 nov zijn lessen niet mogelijk i.v.m. Mediamasters) Reserveren