Informatievaardigheden module - Vind het op internet
Categorie Digitale Geletterdheid 4-12 jaar
Groep Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8
Prijzen
  • Reservering # lesuren (60 min)
Terug

Informatievaardigheden module - Vind het op internet

Verzorgd door Joris van de Meulenhof of Jan-Paul Röst

In deze les leren de kinderen wanneer en hoe ze op internet kunnen zoeken. De kinderen leren hun informatieprobleem te definiëren, te bepalen of internet het juiste medium is en informatie te beoordelen. Deze doelen sluiten aan op de aanbodsdoelen binnen informatievaardigheden zoals gedefinieerd door het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO). We maken het voor de kinderen betekenisvol door de kinderen vragen te laten definiëren over de onderwerpen die ze zelf interessant vinden.

De volgende vragen worden beantwoord:

  • Welke andere informatiedragers zijn er en wat zijn de voor- en nadelen?
  • Wanneer kies je internet om informatie te zoeken?
  • Hoe vind je informatie en welke stappen doorloop je daarvoor?
  • Hoe beoordeel je of informatie betrouwbaar en leesbaar is?

Benodigdheden school

  • Digibord
  • Minimaal 1 laptop/computer/tablet per 2 leerlingen

We bieden als lees- mediaconsulent de les aan voor de groepen 5 t/m 8 en de les duurt een uur. Wij zullen na inschrijving contact opnemen om de planning af te stemmen.

Dag Datum Tijd
- in overleg
6 sep. 2021 - 22 jul. 2022
in overleg Op eigen locatie schooljaar 2021-2022 ( tussen 5-12 nov zijn lessen niet mogelijk i.v.m. Mediamasters) Reserveren