Mediawijsheid module - Nepnieuws
Categorie Digitale Geletterdheid 4-12 jaar
Groep Groep 7, Groep 8
Prijzen
  • Reservering # lesuren (60 min)
Terug

Mediawijsheid module - Nepnieuws

Verzorgd door Joris van de Meulenhof of Jan-Paul Röst

In deze actuele en interactieve les gaan we met de kinderen in gesprek over de voor- en nadelen van nieuws en internet. Het doel van deze les is om de kinderen kritisch te laten nadenken over het nieuws dat op internet verschijnt. Dit doel sluit aan op de aanbodsdoelen "Medialisering en samenleving" en "Media en beeldvorming" zoals gedefinieerd door het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO). We maken het voor de kinderen betekenisvol door een verwerkingsopdracht waarbij ze zelf nepnieuws gaan schrijven.

Over de volgende vragen gaan we in discussie:

  • Wat is nepnieuws?
  • Is nepnieuws van alle tijden of is het iets nieuws?
  • 9 tips om nepnieuws te herkennen?
  • Hoe weet je wat of wie je kan vertrouwen?

We bieden als lees- mediaconsulent de les aan voor de groepen 7 en 8 en de les duurt een uur. Vermeld graag bij de opmerkingen of je de module los aanvraagt of samen met andere mediawijsheid-modules. Wij zullen vervolgens contact opnemen om de planning af te stemmen.

Dag Datum Tijd
- in overleg
6 sep. 2021 - 22 jul. 2022
in overleg Op eigen locatie schooljaar 2021-2022 ( tussen 5-12 nov zijn lessen niet mogelijk i.v.m. Mediamasters) Reserveren