Digitale Geletterdheid module - Dé Robot
Categorie Digitale Geletterdheid 4-12 jaar
Groep Groep 4
Prijzen
  • Per uur gratis
Terug

Digitale Geletterdheid module - Dé Robot

Verzorgd door Joris van de Meulenhof of Jan-Paul Röst

In deze les gaan de kinderen nadenken over het begrip ‘robot’. Wat is eigenlijk een robot, waar zie je robots in terug, hoe werkt een robot en wat betekent een robot voor de toekomst? Aan de hand van praktijkvoorbeelden, filosoferende vragen en een programmeeropdracht ontdekken de kinderen theoretische kennis over de robot en hun eigen visie. Dit doel sluit onder andere aan op de aanbodsdoelen binnen "Computational Thinking" zoals gedefinieerd door het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO). Hierbij wordt er gewerkt aan het analytisch vermogen, creativiteit, probleemoplossend werken en samenwerken.

Tijdens de les gaan de kinderen:

  • Filosoferen over de vraag "wat is een robot?"
  • Een menselijke hageslag-robot aansturen
  • Elkaar programmeren in de gymzaal

We bieden als lees- mediaconsulent de les aan voor groep 4 en de les duurt drie kwartier tot een uur. Wij zullen na de reservering contact opnemen om de planning af te stemmen.

Dag Datum Tijd
- in overleg
6 sep. 2021 - 22 jul. 2022
in overleg Op eigen locatie schooljaar 2021-2022 ( tussen 5-12 nov zijn lessen niet mogelijk i.v.m. Mediamasters) Reserveren