Tussendoortje literatuur - Een schoolbreed en laagdrempelig literatuurproject
Categorie Cultuureducatie 0-12 jaar
Groep Groep 1-2, Groep 3, Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8
Tags literatuur
Prijzen
  • Reservering gratis
Terug

Tussendoortje literatuur - Een schoolbreed en laagdrempelig literatuurproject

Het Tussendoortje Literatuur is een gemakkelijke, snelle en uitdagende manier voor leerkracht en leerling om met behulp van boeken (die kinderen zelf niet snel kiezen) en vragen te werken aan cultuureducatie in het algemeen en literatuureducatie in het bijzonder.

Met het Tussendoortje Literatuur worden kinderen gestimuleerd na te denken over literatuur, met elkaar hier over te praten, nieuwe inzichten te krijgen en dit om te zetten in creatieve uitingen.

In het project zijn zorgvuldig uitgekozen boeken opgenomen die uitdagen tot nadenken. De hierbij aangeboden literatuureducatie richt zich op vier competenties:

  • Receptief: de leerling stelt zich open voor literaire uitingen
  • Creërend: de leerling denkt, creëert en produceert op creatieve wijze
  • Reflectief: de leerling kan literaire uitingen van zichzelf en anderen analyseren, interpreteren en waarderen.
  • Analyserend: de leerling kan informatie over literatuuruitingen opzoeken, in zich opnemen en toepassen in eigen werk.

Wat betekent het project in de praktijk:
Er staan 3 boeken centraal in elke groep. Er zijn drie boeken voor groep 1-2, 3 boeken voor groep 3-4, 3 boeken voor groep 5-6 en 3 boeken voor groep 7-8. De set bestaat steeds uit een prentenboek, gedichtenbundel en verhaal.

Voor alle groepen is er een set vragenkaarten. Deze kaarten kunnen op elk moment (elk tussendoortje) ingezet worden om een boek te bespreken. Dit zal 10 a 15 minuten per keer in beslag nemen. Hoe vaak, is door de leerkracht zelf te bepalen. Het advies is om twee keer per week met Tussendoortje Literatuur bezig te zijn.

De leerkracht kiest een verhaal of gedicht. Dit leest hij voor. Vervolgens wordt een vragenkaart gekozen door de leerkracht of leerling. De basisvraag wordt gesteld waarna een groepsgesprek plaatsvindt. De vervolgvragen kunnen worden gebruikt om het groepsgesprek op gang te brengen en diepgang te geven. Het is ook mogelijk een creatieve verwerkingsopdracht in te zetten. Zo worden literatuur en andere kunstdisciplines zoals muziek, dans en beeldende kunst met elkaar verbonden. De leerkracht kan zelf kiezen waar hij/zij de nadruk op wil leggen.

De vragenkaarten zijn in de hogere groepen ook door kinderen zelfstandig te gebruiken. In een coöperatieve werkvorm gaan zij aan de slag met de vragenkaarten. In de handleiding staan hier diverse suggesties voor.

Dit project draagt voor de kinderen uit groep 1-2 bij aan de leerlijn leesbevordering op het gebied van: Ontluikende en beginnende geletterdheid.

Dit project draagt voor de kinderen uit groep 3 bij aan de leerlijn leesbevordering op het gebied van: Soorten boeken leren kennen.

Dit project draagt voor de kinderen uit groep 4 bij aan de leerlijn leesbevordering op het gebied van: Genres boeken leren kennen.

Dit project draagt voor de kinderen uit groep 5 bij aan de leerlijn leesbevordering op het gebied van: Boeken leren kiezen en Een eigen boekensmaak ontwikkelen.

Dit project draagt voor de kinderen uit groep 6 bij aan de leerlijn leesbevordering op het gebied van: Een eigen boekensmaak ontwikkelen en Kritsch leren lezen: beoordelen en waarderen.

Dit project draagt voor de kinderen uit groep 7 bij aan de leerlijn leesbevordering op het gebied van: Schrijvers leren kennen en Krtisch lezen: beoordelen en waarderen.

Dit project draagt voor de kinderen uit groep 8 bij aan de leerlijn leesbevordering op het gebied van: Eigen boekensmaak toepassen om leesplezier vast te houden en Kritisch lezen: beoordelen en waarderen.

Startdatum Einddatum
19 mei 2021 30 juni 2021 nog 1 beschikbaar uitleenperiode 6 weken Reserveren
19 mei 2021 21 juli 2021 nog 1 beschikbaar uitleenperiode 9 weken Reserveren
9 juni 2021 21 juli 2021 nog 1 beschikbaar uitleenperiode 6 weken Reserveren
8 september 2021 8 december 2021 nog 1 beschikbaar uitleenperiode 12 weken Reserveren
29 september 2021 12 januari 2022 nog 1 beschikbaar uitleenperiode 12 weken Reserveren
20 oktober 2021 2 februari 2022 nog 1 beschikbaar uitleenperiode 12 weken Reserveren
17 november 2021 23 februari 2022 nog 1 beschikbaar uitleenperiode 12 weken Reserveren
8 december 2021 23 maart 2022 nog 1 beschikbaar uitleenperiode 12 weken Reserveren
12 januari 2022 13 april 2022 nog 1 beschikbaar uitleenperiode 12 weken Reserveren
2 februari 2022 18 mei 2022 nog 1 beschikbaar uitleenperiode 12 weken Reserveren
23 februari 2022 8 juni 2022 nog 1 beschikbaar uitleenperiode 12 weken Reserveren
23 maart 2022 29 juni 2022 nog 1 beschikbaar uitleenperiode 12 weken Reserveren
13 april 2022 20 juli 2022 nog 1 beschikbaar uitleenperiode 12 weken Reserveren