Tussendoortje literatuur - Een schoolbreed en laagdrempelig literatuurproject
Categorie Cultuureducatie 0-12 jaar
Groep Groep 1-2, Groep 3, Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8
Tags literatuur
Prijzen
  • Reservering gratis
Terug

Tussendoortje literatuur - Een schoolbreed en laagdrempelig literatuurproject

Het Tussendoortje Literatuur is een gemakkelijke, snelle en uitdagende manier voor leerkracht en leerling om met behulp van boeken (die kinderen zelf niet snel kiezen) en vragen te werken aan cultuureducatie in het algemeen en literatuureducatie in het bijzonder.

Met het Tussendoortje Literatuur worden kinderen gestimuleerd na te denken over literatuur, met elkaar hier over te praten, nieuwe inzichten te krijgen en dit om te zetten in creatieve uitingen.

In het project zijn zorgvuldig uitgekozen boeken opgenomen die uitdagen tot nadenken. De hierbij aangeboden literatuureducatie richt zich op vier competenties:

  • Receptief: de leerling stelt zich open voor literaire uitingen
  • Creërend: de leerling denkt, creëert en produceert op creatieve wijze
  • Reflectief: de leerling kan literaire uitingen van zichzelf en anderen analyseren, interpreteren en waarderen.
  • Analyserend: de leerling kan informatie over literatuuruitingen opzoeken, in zich opnemen en toepassen in eigen werk.

Wat betekent het project in de praktijk:
Er staan 3 boeken centraal in elke groep. Er zijn drie boeken voor groep 1-2, 3 boeken voor groep 3-4, 3 boeken voor groep 5-6 en 3 boeken voor groep 7-8. De set bestaat steeds uit een prentenboek, gedichtenbundel en verhaal.

Voor alle groepen is er een set vragenkaarten. Deze kaarten kunnen op elk moment (elk tussendoortje) ingezet worden om een boek te bespreken. Dit zal 10 a 15 minuten per keer in beslag nemen. Hoe vaak, is door de leerkracht zelf te bepalen. Het advies is om twee keer per week met Tussendoortje Literatuur bezig te zijn.

De leerkracht kiest een verhaal of gedicht. Dit leest hij voor. Vervolgens wordt een vragenkaart gekozen door de leerkracht of leerling. De basisvraag wordt gesteld waarna een groepsgesprek plaatsvindt. De vervolgvragen kunnen worden gebruikt om het groepsgesprek op gang te brengen en diepgang te geven. Het is ook mogelijk een creatieve verwerkingsopdracht in te zetten. Zo worden literatuur en andere kunstdisciplines zoals muziek, dans en beeldende kunst met elkaar verbonden. De leerkracht kan zelf kiezen waar hij/zij de nadruk op wil leggen.

De vragenkaarten zijn in de hogere groepen ook door kinderen zelfstandig te gebruiken. In een coöperatieve werkvorm gaan zij aan de slag met de vragenkaarten. In de handleiding staan hier diverse suggesties voor.

Dit project draagt voor de kinderen uit groep 1-2 bij aan de leerlijn leesbevordering op het gebied van: Ontluikende en beginnende geletterdheid.

Dit project draagt voor de kinderen uit groep 3 bij aan de leerlijn leesbevordering op het gebied van: Soorten boeken leren kennen.

Dit project draagt voor de kinderen uit groep 4 bij aan de leerlijn leesbevordering op het gebied van: Genres boeken leren kennen.

Dit project draagt voor de kinderen uit groep 5 bij aan de leerlijn leesbevordering op het gebied van: Boeken leren kiezen en Een eigen boekensmaak ontwikkelen.

Dit project draagt voor de kinderen uit groep 6 bij aan de leerlijn leesbevordering op het gebied van: Een eigen boekensmaak ontwikkelen en Kritsch leren lezen: beoordelen en waarderen.

Dit project draagt voor de kinderen uit groep 7 bij aan de leerlijn leesbevordering op het gebied van: Schrijvers leren kennen en Krtisch lezen: beoordelen en waarderen.

Dit project draagt voor de kinderen uit groep 8 bij aan de leerlijn leesbevordering op het gebied van: Eigen boekensmaak toepassen om leesplezier vast te houden en Kritisch lezen: beoordelen en waarderen.

Startdatum Einddatum
31 augustus 2022 9 november 2022 volgeboekt uitleenperiode 9 weken
21 september 2022 30 november 2022 volgeboekt uitleenperiode 9 weken
12 oktober 2022 21 december 2022 volgeboekt uitleenperiode 9 weken
9 november 2022 25 januari 2023 volgeboekt uitleenperiode 9 weken
30 november 2022 15 februari 2023 volgeboekt uitleenperiode 9 weken
21 december 2022 15 maart 2023 volgeboekt uitleenperiode 9 weken
25 januari 2023 5 april 2023 volgeboekt uitleenperiode 9 weken
15 februari 2023 10 mei 2023 volgeboekt uitleenperiode 9 weken
15 maart 2023 31 mei 2023 volgeboekt uitleenperiode 9 weken
5 april 2023 21 juni 2023 volgeboekt uitleenperiode 9 weken
10 mei 2023 12 juli 2023 volgeboekt uitleenperiode 9 weken