Duik met een boek de zomer in 2022 - Vakantieboekje
Categorie Leesbevordering in de klas 4-12 jaar
Groep Groep 1-2, Groep 3, Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7
Prijzen
 • Reservering gratis
Terug

Duik met een boek de zomer in 2022 - Vakantieboekje

Het project is bedoeld om kinderen van groep 1 tot en met 7 te stimuleren tijdens de zomervakantie boeken te blijven lezen. Landelijk onderzoek heeft aangetoond dat kinderen tijdens de zomervakantie minder gaan lezen waardoor het leesniveau afneemt. Deelname aan ons project houdt het niveau op peil of zorgt zelfs voor verbetering.

Voor de zomer krijgen de kinderen op school van BiblioPlus een aantrekkelijk vakantieboekje. Dit vakantieboekje mag mee naar huis. In dit boekje staan leuke spelletjes, puzzels, een leesbingo en in dit boekje kunnen de kinderen bijhouden welke boeken er gelezen zijn en wat het kind hiervan vond. Dit uitknipvel kan na de zomervakantie op school worden ingeleverd bij de juf of meester, waarna het project op een leuke manier ( met eventueel een beloning voor de deelnemende leerlingen) kan worden afgesloten.

*Toelichting reservering: Vul bij Reserving een 1 in. Klik daarna op Winkelwagen. Er verschijnt een volgend venster, waar het totaal aantal benodigde boekjes voor de groepen 1 t/m 7 ingeuld kan worden.

Dit project draagt voor de kinderen uit groep 1-2 bij aan de leerlijn leesbevordering op het gebied van: Ontluikende en beginnende geletterdheid.

Dit project draagt voor de kinderen uit groep 3 bij aan de leerlijn leesbevordering op het gebied van: Soorten boeken leren kennen.

Dit project draagt voor de kinderen uit groep 4 bij aan de leerlijn leesbevordering op het gebied van: Genres boeken leren kennen.

Dit project draagt voor de kinderen uit groep 5 bij aan de leerlijn leesbevordering op het gebied van: Een eigen boekensmaak ontwikkelen.

Dit project draagt voor de kinderen uit groep 6 bij aan de leerlijn leesbevordering op het gebied van: -Een eigen boekensmaak ontwikkelen en - Kritisch leren lezen: beoordelen en waarderen.

Dit project draagt voor de kinderen uit groep 7 bij aan de leerlijn leesbevordering op het gebied van: Kritisch lezen: beoordelen en waarderen.

                -
Dag Datum Tijd
- 12 apr. 2022
t/m 8 aug. 2022
in overleg Reserveren